Sunday, December 6, 2015

Pengumuman Kelulusan PLPG 2015 Rayon 136 UNSIL (Ujian Ulang 1)

Postingan ini dibuat sebagai permintaan dari rekan-rekan guru yang kesulitan mengakses infosergur unsil. Berikut adalah nama-nama yang harus mengikuti ujian ulang 1 sertifikasi guru UNSIL pada tanggal 10 Desember 2015 peserta terdiri dari Kabupaten Sumedang, Tasikmalaya, Kuningan, Garut, Majalengka, Ciamis dan Kota Banjar : 
Untuk melihat peserta ujian ulang 1 PLPG UNSIL 2015 silakan kunjungi sergur.unsil.ac.id

Monday, November 16, 2015

Gaya Basa Sunda / Majas SundaGaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas mangrupa cara makéna kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun.

1.    Majas Personifikasi (mijalma)

Majas personifikasi, nyaéta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa.

Conto :

a. Cihcir keur ngawih tengah peuting.

b. Daun kalapa ting arulang ngagupayan anu rek mulang.

a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting.

b. Angin gunung ngusapan buuk jalma anu keur ngiuhan.

2. Majas Metafora (babandingan langsung)

Majas metafora, nyaéta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna.

Conto :

a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara)

b. Sirung-sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda)

c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor.

d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa.

3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun)

Majas asosiasi, nyaéta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anudiumpamakeunana.

Conto :

a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb)

b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok)

c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh.

d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarékan ku bapana.

4.Majas Litotes (ngasor)

Majas litotés nyaéta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita.

Conto :

a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus)

b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud méwah)

c. Abdi mah jalmi bodo teu terang huruf bingkeng-bingkeng acan.5. Majas Hiperbola ( rarahulan)

Majas hiperbola, nyaéta majas anu ngagunakeun kecap anu kaleuleuwihi atawa pamohalan.

Conto :

a. Acéh kiwari banjir getih.

b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans.

c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat.

d. Manéhna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak.

6.Majas Pleonasme (kadalon)

Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tétéla.

Conto :

a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu.

b. Mobil mogok téh didorong ka hareup.

c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan.


7. Majas Metonimia (lalandian)

Majas metonimia, nyaéta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud.

Conto :

a. maung bandung jadi juara menbal

b. budak teh numpak honda

Mudah-mudahan ieu artikel ,mangpaat kanggo anu meryogikeun Kabeungharan Kecap Basa Sunda, khususna ngeunaan Gaya Basa Sunda/Majas Sunda.

Sumber : Buku Basa Sunda Winaya basa

Thursday, July 30, 2015

JADWAL PLPG 2015 - Rayon 110 UPI

Assalaamualaikum wr.wb.
Kabar terbaru dari Jadwal PLPG 2015 khususnya bagi Bapak dan Ibu guru yang terdaftar sebagai Peserta PLPG LPTK Rayon 110 UPI Bandung 2015, Info Pemanggilan Peserta sudah dapat dilihat dan didownload di web Sertifikasi Guru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Daftar Peserta PLPG UPI ini adalah peserta (Guru) yang telah masuk kuota PLPG Tahun 2015 dan berasal dari daerah/kabupaten diantaranya :
Kota Banjar, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, 
Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kab. CiamisKab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, Kab. Pangandaran, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Bekasi dan Kota Tasikmalaya.

Cara cek Pengumuman dan Jadwal PLPG Bapak dan Ibu, perhatikan gambar di bawah ini

PENGUMUMAN DAN JADWAL PLPG

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2015

RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


Untuk melihat Daftar Peserta PLPG Rayon UPI Bandung dan kami akan mengupdate data setiap hari berdasarkan informasi yang kami terima  dari web sertifikasi guru Rayon 110 UPI Bandung.

Tuesday, July 28, 2015

Jadwal PLPG LPTK 136 UNSIL 2015

Assalaamualaikum wr.wb.
Kabar terbaru dari Jadwal PLPG 2015 khususnya bagi Bapak dan Ibu guru yang terdaftar sebagai Peserta PLPG LPTK 136 UNSIL, Info Pemanggilan Peserta sudah dapat dilihat dan didownload di web sergur UNSIL, untuk Peserta PLPG UNSIL Periode 3 dan 4 sudah bisa dilihat mulai hari ini, Rabu 11 November 2015. 
Berikut kutipan informasi yang berhasil kami dapatkan dari website sergur.unsil :

PLPG UNSIL 2015 Periode 3 dan 4
 

Untuk melihat Daftar Peserta PLPG Rayon 136 UNSIL Gelombang (periode) I s.d  4 dan kami akan mengupdate data setiap hari berdasarkan informasi yang kami terima  dari web sertifikasi guru Rayon 136 UNSIL Tasikmalaya.Daftar Peserta PLPG UNSIL ini adalah peserta (Guru) yang telah masuk kuota PLPG Tahun 2015 dan berasal dari daerah/kabupaten diantaranya :


Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Sunday, July 26, 2015

Daftar Peserta PLPG 2015 Rayon 140 UMP

Proses pengolahan data sertifikasi guru 2015 melibatkan situs Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) (www.ksg.or.id) dan Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG) online. Situs KSG digunakan untuk komunikasi data antar LPTK dalam mengunakan AP2SG online. AP2SG online merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk tiap-tiap LPTK secara online. Komunikasi antara LPTK Rayon 140 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Dinas Pendidikan maupun peserta Sertifikasi guru dapat dilakukan membuka website http://www.ump.ac.id/
Sertifikasi Guru 2015 Rayon 140 UMP

Dan bagi anda yang memerlukan Daftar Peserta dan Jadwal PLPG 2015 Rayon 140 Universitas Muhammadiyah Purwokerto.