Friday, April 20, 2012

Biantara/Pidato Paturay Tineung dina Ahir Taun (perpisahan sareng kenaikan kelas)


Bismilaahirrohmanir rohim,
Assalaamualaikum wr. wb.

Langkung  ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun, saupami dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang merenah, boh basana boh tatakrama.

Bapa Kapala Sakola miwah Bapa sareng Ibu Guru,
Kitu deui sakumna réréncangan sakola sadaya anu dipikacinta,
Dinten ieu, dina raraga paturay tineung murid kelas genep/salapan/dua belas, tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, réh maparinan taufik sareng hidayah-Na, dugi ka danget ieu urang sadaya aya dina séhat wal afiat. Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kénging ridho ti Alloh SWT.
Solawat sinareng kasalametan mugia dilélérkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW., ku jasa mantenna anu parantos maparin patwa ka urang sadaya dugi ka terang mana anu haq sareng mana anu bathil. Mugia urang sadaya kalebet umat anu taat kana ajaran mantenna.

Bapa sareng Ibu Guru,sareng réréncangan sakola sadaya anu dipikacinta,
Sim kuring atas nami wakil murid kelas genep/salapan/dua belas, seja ngadugikeun katineung, kedal lisan  dina raraga paturay tineung. Bapa sinareng ibu guru anu dipikacinta, cunduk waktu ninggang mangsa, ...... taun teu karaos  sim kuring saparakanca diatik dididik sagalaning elmu pangaweruh anu teu kinten seueurna jasa bapa miwah ibu guru sadaya. Sim kuring sadar yén salami .... taun tos tinangtos seueur ngalakukeun hal-hal anu matak musingkeun sareng pikakeuheuleun. Kumargi sakitu, sim kuring saparakanca seja neda sih hapuntenna tina samudayaning kalepatan.

Kalih ti éta sim kuring saparakanca seja neda pidua ka bapa, ibu guru supados tiasa neraskeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Teu hilap ka adi-adi sadaya nu masih kénéh aya di bangku sakola ti kelas ... dugi ka kelas ... , mugi sing getol diajar, sareng sing taat kana piwuruk bapa sareng ibu guru.

Bapa, ibu guru, sadaya nu sami hadir nu dipikacinta.
Sakitu katineung ti sim kuring, kirang langkungna hapunten anu kasuhun.
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalaamu alaikum wr. wb.

Sumber : Winaya Basa ; 

Saturday, April 7, 2012

Surat Permohonan Ijin Kuliah/Dispensasi


Surat Permohonan Ijin Kuliah/Dispensasi. Bagi anda yang memerlukankan surat Surat Permohonan Ijin Kuliah/Dispensasi, kali ini Cijolang Mania berbagi salah satu contoh, semoga bermanfaat bagi anda yang berniat untuk melanjutkan kuliah. Berikut ini adalah contoh  Surat Permohonan Ijin  Kuliah/Dispensasi, untuk mengunduhnya silahkan tinggal copas saja :


                                                                                          Kepada

Perihal : Permohonan  
               Izin Kuliah
Yth
Cq. Di

Bapak Bupati Kab. .....................
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ............... Melalui Bapak Kepala SD/SMP/SMA Negeri 3 .........

..........................

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama                                     : ....................................................

NIP                                        : ......

Tempat/ Tanggal Lahir              : ..............................., 19 Mei 1980

Pangkat / Gol Ruang                      : -

Jabatan                                  : Guru

Tempat Bekerja                       :  SD/SMP/SMA Negeri 3 ............................

Dengan ini mengajukan permohonan izin belajar untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan Program Sarjana (S1/S2/S3), Jurusan Pendidikan ...................... di Universitas ...............................

Selama mengikuti pendidikan lanjutan, akan tetap melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan  SD/SMP/SMA Negeri 3 ................

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, telah dilampirkan :
1.  Surat Rekomendasi dari Kepala SD/SMP/SMA Negeri 3 ................
2.  Surat Keterangan Kuliah
3.  Jadwal Perkuliahan
4.  Foto Copy SK Terakhir
5.  Foto Copy Ijazah Terakhir.

Demikian surat permohonan izin kuliah ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Kecamatan , ..... Maret 2012

Pemohon,

.................................

NIP.  ........Wednesday, April 4, 2012

Facebook Emoticons Smileys (Complete)

Facebook Emoticons Smileys (Complete). When Cijolang Mania looking for Facebook Emoticons Smileys, well I found it ... I got it from Berry Blog, it was easy to use, just copy and paste that emoticon expressions like the following :


happy :-) :) :] =)
robot :|]
curly lips :3
pacman :v
upset >:O >:-O >:o >:-o
confused o.O O.o
squint -_-
kiki ^_^
heart <3
kiss :-* :*
angel O:) O:-)
devil 3:) 3:-)
Shark (^^^)
unsure :/ :-/ :\ :-\
cry :'(
grumpy >:( >:-(
sunglasses 8-| 8| B-| B|
glasses 8-) 8) B-) B)
wink ;-) ;)
gasp :-O :O :-o :o
grin :-D :D =D
tongue :-P :P :-p :p =P
sad :-( :( :[ =(
face :putnam:
Cartoon
Troll face: [[171108522930776]]
Me Gusta: [[211782832186415]]
ARE YOU FUCKING KIDDING ME: [[143220739082110]]
Feel like a sir: [[1680408465586189]]
Not bad Obama: [[169919399735055]]
Mother of God: [[142670085793927]]
Cereal Guy: [[170815706323196]]
LOL Face: [[168456309878025]]
NO Guy: [[167359756658519]]
Yao Ming: [[14933336846417]]
Derp: [[224812970902314]]
Derpina: [[192644604154319]]
Forever Alone: [[177903015598419]]
It's Okay!: [[148578318584679]]
ALL the y: [[219611504753863]]
Impossibruh: [[305710872791586]]
Rage Face: [[145768898802324]]
Watch out, badass: [[309795212383816]]
Poker face: [[129627277060203]]
Justin Bieber: [[67253243887]]
Lady GaGa: [[ladygaga]]
Eminem: [[eminem]]
Mark Zuckerberg: [[zuck]]
FUCK YEAH: [[105387672833401]]
CHUCK NORRIS: [[161751797197606]]
POKER FACE: [[129627277060203]]
CHALLENGE ACCEPTED: [[100002727365206]]
Dislike Icon: [[139407806171115]]
Like Icon: [[333181686710881]]
Inverted Like Icon: [[180601488705317]]

1.怪客
[[255006724575192]] [[255006727908525]] [[255006737908524]] [[255006734575191]] [[255006731241858]]
[[255006827908515]] [[255006831241848]] [[255006824575182]] [[255006817908516]] [[255006821241849]]
[[255006874575177]] [[255006871241844]] [[255006884575176]] [[255006877908510]] [[255006881241843]]
[[255006934575171]] [[255006931241838]] [[255006941241837]] [[255006944575170]] [[255006937908504]]
[[255007004575164]] [[255007001241831]] [[255006994575165]] [[255006997908498]] [[255006991241832]] [[255007084575156]] [[255007101241821]] [[255007077908490]] [[255007091241822]]   [[255007081241823]]
2. Jack Sparrow
[[298356520217565]] [[298356516884232]] [[298356506884233]] [[298356510217566]]
[[298356513550899]] [[298356620217555]] [[298356606884223]] [[298356616884222]]
[[298356610217556]] [[298356613550889]] [[298356673550883]] [[298356676884216]]
[[298356666884217]] [[298356680217549]] [[298356670217550]] [[298356740217543]]
[[298356733550877]] [[298356743550876]] [[298356730217544]] [[298356736884210]]
[[298356823550868]] [[298356810217536]] [[298356820217535]] [[298356826884201]] [[298356813550869]] [[298356906884193]] [[298356896884194]] [[298356900217527]] [[298356903550860]] [[298356893550861]] [[298356950217522]] [[298356946884189]]
3. Superman
[[299528860107644]] [[299528863440977]] [[299528866774310]] [[299528856774311]]
[[299528870107643]] [[299528950107635]] [[299528943440969]] [[299528946774302]]
[[299528953440968]] [[299528956774301]] [[299529013440962]] [[299529016774295]]
[[299529010107629]] [[299529003440963]] [[299529006774296]] [[299529060107624]]
[[299529063440957]] [[299529066774290]] [[299529070107623]] [[299529073440956]]
[[299529173440946]] [[299529183440945]] [[299529180107612]] [[299529176774279]] [[299529186774278]] [[299529243440939]] [[299529236774273]] [[299529240107606]]
4. Elmo
[[302117289844540]] [[302117283177874]] [[302117276511208]] [[302117279844541]] [[302117286511207]] [[302117366511199]]
[[302117369844532]] [[302117373177865]] [[302117383177864]] [[302117379844531]] [[302117426511193]] [[302117436511192]]
[[302117429844526]] [[302117423177860]] [[302117433177859]] [[302117523177850]] [[302117529844516]] [[302117526511183]]
[[302117536511182]] [[302117533177849]] [[302117606511175]] [[302117596511176]] [[302117599844509]] [[302117593177843]] [[302117603177842]] [[302117646511171]] [[302117649844504]] [[302117659844503]] [[302117656511170]] [[302117653177837]] [[302117706511165]] [[302117703177832]] [[302117699844499]] [[302117709844498]] [[302117696511166]] [[302117749844494]]

5. Trolled
[[242538225822042]] [[242538222488709]] [[242538232488708]] [[242538219155376]] [[242538229155375]] [[242538339155364]]
[[242538335822031]] [[242538342488697]] [[242538345822030]] [[242538349155363]] [[242538392488692]] [[242538395822025]]
[[242538399155358]] [[242538402488691]] [[242538405822024]] [[242538475822017]] [[242538472488684]] [[242538489155349]]
[[242538492488682]] [[242538485822016]] [[242538562488675]] [[242538565822008]] [[242538569155341]] [[242538575822007]] [[242538572488674]] [[242538612488670]] [[242538625822002]] [[242538619155336]] [[242538622488669]] [[242538615822003]] [[242538675821997]] [[242538682488663]] [[242538672488664]] [[242538679155330]] [[242538685821996]] [[242538742488657]]

6. Mr. Bean
[[255016264574238]] [[255016271240904]] [[255016277907570]]
[[255016267907571]] [[255016274574237]] [[255016384574226]]
[[255016387907559]] [[255016394574225]] [[255016401240891]]
[[255016391240892]] [[255016464574218]] [[255016454574219]]
[[255016457907552]] [[255016461240885]] [[255016451240886]]
[[255016537907544]] [[255016531240878]] [[255016534574211]]
[[255016541240877]] [[255016527907545]] [[255016634574201]]

Kaskus
Kaskus Repost: [[243344945733611]]
Kaskus Maho: [[mahochat]]
Kaskus confuse: [[205827876172490]]
Kaskus Like: [[261018420628968]]
Kaskus Nope: [[328740787138287]]
Kaksus Capedehh: [[296027833771776]]
Kaskus 4L4y: [[311851138846391]]
Kaskus Laugh: [[guengakak]]
I Love Kaskus: [[203443053077888]]


Words
[[249199828481201]] - Konata Izumi
[[250128751720149]] - Domo Kun
[[223328504409723]] - Gintoki Sakata
[[236147243124900]] - Pokeball
[[326134990738733]] - Pikachu
[[155393057897143]] - Doraemon
[[224502284290679]] - Nobita
[[144685078974802]] - Mojacko
[[334954663181745]] - Spongebob
[[196431117116365]] - Shin chan
[[148935948523684]] - Pedo Bear
[[269153023141273]] - Poring

[[107015582669715]] = A
[[116067591741123]] = B
[[115602405121532]] = C
[[112542438763744]] = D
[[115430438474268]] = E
[[109225112442557]] = F
[[111532845537326]] = G
[[111356865552629]] = H
[[109294689102123]] = I
[[115636698451811]] = J
[[116651741681944]] = K
[[115807951764667]] = L
[[106596672714242]] = M
[[108634132504932]] = N
[[116564658357124]] = O
[[111669128857397]] = P
[[107061805996548]] = Q
[[106699962703083]] = R
[[115927268419031]] = S
[[112669162092780]] = T
[[108983579135532]] = U
[[107023745999320]] = V
[[106678406038354]] = W
[[116740548336581]] = X
[[112416755444217]] = Y

XAT emoticon
[[xated]] = (xat)
[[xatpray]] = (pray)
[[xatredface]] = (redface)
[[xatmaniac]] = (maniac)
[[xatsmirk]] = (smirk)
[[xatshock]] = (shock)
[[xatmad]] = (mad)
[[xatxd]] = (xd)
[[xatcrying]] = (crying)
[[xatwary]] = (wary)

Okay so kind kinds Smiley Code set Facebook Emoticons Smileys to chat on fb, may be useful for facebooker.

Tata Cara Download File di Ziddu.com

Tata Cara Download File di Ziddu.com. Ziddu merupakan website service download yang tentunya paling sering dikunjungi. Sebenarnya mudah saja untuk mendownload file di ziddu, karena setiap langkah download akan di pandu langsung oleh ziddu, jadi jika anda mengikuti setiap langkah yang diberikan oleh ziddu maka proses mendownload anda akan terasa gampang. 
Bagi anda yang masih bingung bagaimana cara mendownload file yang disimpan di website ziddu.com terutama bagi anda yang masih pemula.
Berikut ini adalah Tata Cara Mendownload File di Ziddu : 

1. Klik file/link yang akan anda down load, setelah itu akan muncul jendela baru yaitu halaman download, kemudian klik tombol “Download” yang ada di bagian bawah paling kiri seperti contoh di bawah ini ; 2. Masukkan verification code persis seperti yang diberikan lalu klik tombol “Download”;


3. Klik "OK" untuk menyimpan file ; 4. Apabila semua langkah tersebut sudah anda lakukan dengan benar maka proses
 download akan dimulai secara otomatis. Silakan tunggu beberapa saat hingga proses  
 download selesai hingga 100%.


Selamat mencoba ...