Saturday, March 31, 2012

Clom Giriwil


Haturan kasadayana ...

Dina kasempetan ieu Cijolang Mania badé ngadongéngkeun lalakon jeung carita bustam  jalma anu purah nguseup. Sumangga ah urang langsung prung waé ...

Kocapkeun di sisi leuwi,aya jalma nu nguseup.
Clom ... giriwil ....! Clom ... giriwil ...!.giriwil ... clom ...! giriwil, giriwil ... clom .. cloom... 
Lung... kerenyed, kerenyeed ... giriwil ...! clom giriwil ....! kitu jeung kitu baé .... bangun nu nikamat ...

Useupna bangénan pisan. Jeuejurna leuleus, upama disanggut téh mani melenoy. Kukumbulna warna konéng. Kenurna panjang. Gogolongna mulus pisan, ari useupna ruruhitan. Tah éta mah useup jaman ayeuna.

Jaman baheula mah saur aki rada béda. Jeujeurna tina awi. Talina tina buntut kuda jeung teu maké kukumbul, tapi aya ogé anu dibeungbeuratan ku timah.
Tukang nguseup baheula jeung ayeuna sarua. Sarua naonna?
Sarua ramé dongéngna. Sarua bustamna, sarua gedé wadulna! Puguh-puguh meunang lauk sagedé curuk ogé, bébéjana ka batur mah meunang nu sagedé geulang leungen. Tapi da éta téh geus ilahar jang tukang nguseup mah. Dimamana ogé tukang nguseup mah pasti sok ngawadul dina widang nguseup mah. Rék pantar ménak atawa jalma biasa ogé, kangaranan tukang nguseup mah bustam. Aya hiji dongéng lalakon nguseup, cenah, aya nu ngalungkeun useup nepi ka peuntas walungan. Eupanna dicapluk ku peucang, giriwil meunang peucang. Disanggut deui ku mencek, giriwil meunang mencek. Tuluy disanggut ku banténg, giriwil meunang banténg.  Ti dinya ngait ngait kana bebegig, giriwil meunang bebegig!!

Wah ... ! bustam éta mah!

Teu percaya ?

Henteu !

Tanyakeun geura...

Ka saha?

Ka uing ... Radén Ustam Wadula ha ha ha ...

Carita Mida Dami modifikasi  ku  Cijolang Mania

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya :

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar, jangan sungkan ...